Krise er en
produktiv tilstand

Visit Bergen har brukt 2020 til omfattende endringer, slik at vi kan levere enda bedre produkter og tjenester til medlemmene våre.


2020 skulle bli et rekordår målt i verdiskaping antall besøkende i Bergensregionen. Slik ble det ikke. Konsekvensene av koronapandemien har vært dramatiske for svært mange aktører i reiselivet. Visit Bergen inkludert. Som man vil se av årsregnskapet for 2020, sank våre inntekter eks. offentlig støtte med hele 90 prosent sammenlignet med året før.

Strategien lå klar – og ligger fast
Takket være ekstraordinær økonomisk bistand fra Bergen kommune og Vestland fylkeskommune, har Vist Bergen likevel kunnet opprettholde et godt aktivitetsnivå gjennom 2020. Og takket være at vi i 2019 endret strategi, og la større vekt på å markedsføre vår destinasjon også mot et lokalt og nasjonalt marked, var vi godt rigget for å svare på de markedsføringsmessige utfordringene pandemien har ført med seg. Allerede den 14. mars, to dager etter at landet stengte ned, var Visit Bergen på luften med koronatilpasset kommunikasjon. Under en uke etter at vi kunne hente de første ansatte tilbake fra permittering, var en stor norgesferiekampanje publisert. Arbeidet som er gjort i 2020 bygger på strategien fra året før: Vi skal styrke kommunikasjonen rundt kunst, kultur og mat i tillegg til å holde på posisjonen som et attraktivt naturbasert reisemål. Og vi skal skape, utvikle og markedsføre gode, lønnsomme og bærekraftige besøksopplevelser for alle besøkende – enten de kommer langveisfra eller de har adresse lokalt. For oss er beboere og besøkende like viktige.En slagkraftig, digital organisasjon
Vi har brukt 2020 til å intensivere den omstillingen av Visit Bergen medlemmene har bedt oss om å gjøre. Vi har hentet ny kompetanse, og fortsatt arbeidet med å profesjonalisere organisasjonen innenfor fire hovedområder: Salg, kommunikasjon, vertskapsfunksjoner og bærekraft. Vi har effektivisert organisasjonen ytterligere og forbedret arbeidsprosessene og arbeidsverktøyene våre. Og ikke minst har vi økt dialogen og samhandlingen med medlemsbedriftene våre. Aldri før har vi hatt så mange faglige treffpunkter for medlemmene som i 2020. I 2020 har vi dessuten satt i gang tunge digitaliseringsprosesser som blir sluttført i 2021. Det er igangsatt endringer på viksitBergen.com, det er igangsatt endringer i Turistinformasjonen og det er lagt et løp for en storstilt digitalisering av salgsarbeidet. I tillegg har intensivert arbeidet med bærekraftig reiselivsutvikling.

Målet med endringene vi har gjennomført i 2020 har vært å ruste Visit Bergen for det som blir hovedoppgaven de kommende årene: Å gjenreise Bergen og Bergensregionen som en lønnsom, bærekraftig helårsdestinasjon til glede for både beboere og besøkende, og levere enda bedre og enda mer relevante tjenester til medlemmene våre.Anders Nyland
Reiselivsdirektør