Reiselivet i Bergen i tall 2020

Annerledesåret
I et normalår er Bergen er et svært populært reisemål for turister og den klart største destinasjonen på Vestlandet. Byen er også en stor destinasjon for møter, kurs, konferanser og kongresser. Menon Economics beregnet i 2019 at Bergen har om lag 3,3 millioner gjestedøgn og dagsbesøkende i et normalår. Slik ble ikke koronaåret 2020

Kommersielle overnattinger i Bergen:
2020 begynte svært bra. Før landet stengte ned som følge av pandemien, pekte pilene rett vei. Pandemien satte en effektiv stopper for videre vekst. Fra 2019 til 2020 sank antall kommersielle overnattinger i Bergen med 52,4 prosent.

Antall overnattinger Endring
Måned Gjestedøgn 2020 Gjestedøgn 2019 Antall Prosent
Januar 119 749 106 731 13 018 12,2
Februar 137 052 120 074 16 978 14,1
Mars 64 933 142 860 -77 927 -54,5
April 23 762 147 268 -123 506 -83,9
Mai 42 667 225 415 -182 748 -81,1
Juni 84 741 304 260 -219 519 -72,1
Juli 265 721 341 838 -76 117 -22,3
August 167 167 361 513 -194 346 -53,8
September 76 180 226 898 -150 718 -66,4
Oktober 82 997 180 832 -97 835 -54,1
November 46 843 166 173 -119 330 -72,2
Desember 54 527 126 648 -72 121 -56,9
SUM 1 166 339 2 450 510 -1 284 171 -52,4


Fallet er størst i utenlandske overnattinger, som sank med 79,4 prosent. Fallet i norske overnattingsdøgn ble på 34,6 prosent:

Antall overnattinger Endring
2020 2019 Antall Prosent
Totalt 1 166 339 2 450 510 -1 284 171 -52,4
Utlandet 199 654 972 501 -772 847 -79,4
Nordmenn 966 685 1 478 009 -511 324 -34,6


De 15 største utenlandsmarkedene i 2020 var disse:

2020 2019 Endring Prosent
I alt 1 166 339 2 450 510 -1 284 171 -52,4
Norge 966 685 1 478 009 -772 847 -79,4
Utlandet i alt 199 654 972 501 -511 324 -34,6
Tyskland 29 624 117 463 -88 019 74,8
Danmark 20 450 22 710 -2 260 -9,9
USA 14 892 155 122 -140 230 -90,4
Sverige 13 025 37 384 -24 359 -65,2
Nederland 10 460 43 560 -33 100 -76
Polen 9 866 20 121 -10 255 -51
Frankrike 6 594 58 651 -52 057 -88,8
Litauen 6 369 N/A N/A -N/A
Italia 4 982 33 876 -28 894 -85,3
Resten av Asia 4 936 27 172 -22 236 -81,8
Romania 4 730 N/A N/A N/A
Spania 3 789 55 063 -51 274 -93,1
India 3 773 N/A N/A N/A
Australia 3 497 24 255 -20 758 -85,6


Norsk rekord i juli:
Pandemi til tross, juli var en oppløftende måned for flere reiselivsbedrifter i 2020. Overnattingsstatistikken viser at antall norske overnattinger i Bergen i juli økte markant sammenlignet med året før. Aldri før har så mange norske gjestedøgn vært registrert i Bergen i juli måned som i 2020:

Juli 2020 Juli 2019 Endring prosent
Bergen totalt 265 721 341 838 -22,3
Bergen nordmenn 242 720 145 691 66,6
Bergen utenlands 23 001 196 147 -88,3


Hotelløkonomi:
Tall fra Benchmarking Alliance viser at såkalt RevPar, som står for revenue per available room, sank med 56 prosent i 2020 for hotellene i Bergen. Hotellromomsetningen sank med 55 prosent. Gjennomsnittpris per solgte rom sank med 5 prosent.