Styrende organer, ledelse, medlemmer og eierskap

Styret i Visit Bergen er sammensatt av aktører fra ulike områder innen reiselivet, fra Bergen kommune og fra omegnskommunene.Styremedlemmer etter valget på Årsmøtet 2020
Sølvi Anita Tomren Solmunde, Clairion Collection Hotel Admiral, styrets leder
Håkon Pettersen, Bergen kommune, styrets nestleder
Aina Tysse, Avinor
Aslak Sverdrup, Akvariet i Bergen
Birte Bratland Hevrøy, Scandic Flesland Airport
Laila Alise Skorge, Colonialen
Per Lerøy, Austrheim kommune
Petter Snare, KODE
Trude Harriet Larsen Drevland, Bergen kommune

Vararepresentanter
Arild Bøtun, Øygarden kommune
Renate Hjortland, Bergen kommune
Øystein Hassel, Bergen kommune
Gard Haugland, Bien Restauranter
Frode Myrseth, Go Fjords

Ansatte
Visit Bergen sysselsetter 17 faste årsverk. Frem til pandemiens utbrudd sysselsatte Visit Bergen fem sesongansatte. Hovedvekten av ansatte i Bergens Vertskapssenter for kultur, opplevelser og reiseliv – Turstinformasjonen, er engasjert i perioden april-oktober. Fast ansatte på årsbasis per 31. desember 2020 er som følger:

Stab
Reiselivsdirektør Anders Nyland
Leder for økonomi og HR Monica Dahle Kindt
Administrasjonssekretær Jannicke Andersen

Turistinformasjonen
Avdelingsleder og ansvarlig for regionprosjektet Ann Kristin Schei
Front office manager Oddbjørn Wendelbo
Informasjonsmedarbeider Berith Johnsen
Informasjonsmedarbeider Sofie Vervaet

Salgsavdeling B2B
Avdelingsleder: Rønnaug Nymark
International Sales Coordinator Krysta Alexa Singh
Director of Conventions & Events Arve Lindgren
International Sales Manager Britt Angell-Hansen

Kommunikasjonsavdeling
Avdelingsleder: Eirik Gjøvåg Berge
Digital Media Manager Gjertrud Coutinho
Senior Brand- and Communication Manager Eirik B. Lervik
Senior Communication Manager Linn Kjos Falkenberg
Senior Content Creator Kristoffer Fürstenberg

Medlemmer
Ved utgangen av 2020 hadde Visit Bergen 378 medlemsvirksomheter. Det er 65 færre enn året før, en nedgang på 14,7 prosent. De fleste medlemsvirksomhetene som har falt fra som følge av pandemien er bedrifter innenfor handel, servering og transport, samt små aktivitets- og opplevelsesleverandører.

Kategori 2020
Andre næringsdrivende (i hovedsak handel) 67
Bedrifter med spesiell næringstilknytning 52
Bransjeleverandører 12
Foreninger, institusjoner og Bergen kommune 27
Kunstgallerier 6
Museer 47
Overnattingsbedrifter 73
Reisebyråer/ turoperatører 4
Serveringsbedrifter 67
Transportselskaper 23
I alt 378


Eierskap
Visit Bergen utøver sitt arbeid enten sammen med andre selskaper og organisasjoner eller gjennom dem. Noen av selskapene har vi eierposter i, mens andre fungerer som en del av det offentlige eller private virkemiddelapparatet. Bergen reiselivslag har pr. 31.12.20 eierposter i følgende virksomheter:

Cruise Norway AS
Nasjonalt markedsføringsorgan eid av havner i Norge, destinasjonsselskap og ulike bedrifter innen formidling og opplevelser med fokus på cruisemarkedet. Visit Bergen er blant de største eierne, og har styreplass.

Fjord Norge AS
Regionalt markedsføringsselskap for de fire fjordfylkene med markedsføring og profilering mot det internasjonale turistmarkedet. Eies av fylkeskommuner, destinasjonsselskap og private aktører. Visit Bergen er nest største enkeltaksjonær og har styreplass.

Bergen Sentrum AS
Aktivitets, - og markedsorgan for sentrumsområdet. Eid av Bergen kommune, Bergen Næringsråd, Sentrumsforeningen og Visit Bergen. Visit Bergen har styreplass.

Visit Bergen har medlemskap i følgende organisasjoner,
• ICCA, International Congress and Convention Association.
• MPI, Meeting Professionals International.
• European Cities Marketing.
• NHO Reiseliv.
• Bergen Næringsråd.
• Salgs- og Reklameforeningen i Bergen.
• Skål International Bergen.