Ferie og fritid

Ferie- og fritidssegmentet står for den største andelen av totalt antall gjestedøgn i Bergen. I koronaåret 2020 ble det norske ferie- og fritidsmarkedet særlig viktig for reiselivsnæringen. Den tyngste markedsføringsinnsatsen ble derfor rettet mot det norske publikum. Men vi har også opprettholdt kommunikasjon mot utenlandsmarkedet, med særlig fokus på Tyskland og Danmark.

I alle våre tiltak, har vi hatt fokus på følgende:
• Hvordan ta seg til Bergen og Bergensregionen med ulike transportmidler
• Kultur- og opplevelseskortet Bergenskortet
• Tilgjengelige opplevelser, arrangementer og begivenheter
• Bergen som helårsdestinasjon
• Kultur- og matopplevelser

Våre 10 største markeder i 2020 var:
• Norge
• Tyskland
• Storbritannia
• Danmark
• USA
• Sverige
• Nederland
• Polen
• Frankrike
• Litauen

Årets store kampanje:
«Alle veier fører til Bergen i sommer» var årets store kampanje. Denne ble lansert 13. mai. Ulike varianter av kampanjen ble distribuert i Visit Bergens egne kanaler og som innholdsmarkedsføring i Schibsted sine digitale publikasjoner, samt på flere andre store nyhetsnettsteder. En versjon på dansk ble publisert i sosiale medier rettet not dansk publikum da regjeringen åpnet for innreise fra Danmark. Tilsvarende ble gjort i Tyskland.

«Alle veier fører til Bergen i sommer»

I tillegg har det vært laget innhold rettet mot det norske weekendmarkedet, blant annet innenfor konseptene guttetur, jentetur og helgetur.

Satsing på forbrukerinformasjon:
I 2020 har det særlig vært satset på digital forbrukerinformasjon rettet mot det norske sommerferiemarkedet, med spesielt fokus på norske barnefamilier som skal på ferie med bil. Det er utviklet ulike interaktive kart og forbrukerrelatert innhold om blant annet ulike bilturer i regionen, som dette eksempelet fra Hardanger. I tillegg er det laget forbrukerinformasjon om hvordan du kjører til Bergensregionen fra ulike steder i landet, samt informasjon om attraksjoner og aktiviteter i vårt geografiske nedslagsfelt. For første gang har vi dessuten utviklet informasjonsmateriell beregnet på fritidsbåtfolket. Noe av vårt mest leste innhold i 2020 er denne guiden over gjestehavner som var en del av en større, digital informasjonspakke for båtfolk. Det ble også satset spesielt inn mot førjulstiden.

Trykte publikasjoner:
Det har også vært utviklet fysisk informasjonsmateriell. Den viktigste publikasjonen, Bergen Guide, ble produsert i helt ny drakt vinteren 2020. Denne ble også publisert som e-katalog. Guiden er distribuert til hoteller, attraksjoner, campingplasser og andre reiselivsbedrifter som har ønsket å tilby denne til sine gjester. Som følge av at nærmarkedet ble svært viktig for en rekke reiseivsbedrifter som følge av pandemien, etablerte Visit Bergen flere distribusjonspunkter for Bergen Guide for å nå lokalbefolkningen. Blant annet ble det utplassert informasjonsstands med guider på Jernbanestasjonen i Bergen og på kjøpesentre i Bergensregionen.

Bergen Guide

Som følge av løpende endringer i tilgjengelige tilbud, åpningstider osv. sommeren 2020, ble det laget oppdaterte, månedlige oversikter som ble distruibuert til hotellresepsjoner og direkte til publikum i Turistinformasjonen. Informasjonen ble også lagt tilgjengelig på VisitBergen.com.

Visit Bergen har også satset på nyutviklet, informasjonsmateriell spesielt beregnet på barnefamiler. Til den norske sommerferien utviklet vi et konkurransebeasert informasjonskonsept kalt Bli en bergensekspert, der vi gjennom en svært enkel konkurranse løftet frem informasjon om aktiviteter og tilbud som er særlig egnet for barnefamilier. Målet var at også informasjonskonseptet, den enkle konkurransen, skulle oppleves som en fin familieaktivitet i seg selv.

Visit Bergen tilbyr informasjonsmateriell i form av bilder og video også til profesjonelle aktører, blant annet presse, turoperatører, flyselskaper m.v. Vår digitale fotoservice, er fornyet og oppgradert som en del av vårt informasjonsarbeid i 2020.

I tillegg har vi i 2020/2021 bistått flere medlemsbedrifter med oppdatert, relevant informasjonsmateriell om bedriften, og publisert denne informasjonen i Visit Bergens informajsonsunivers. Dette har vi gjort som en del av medlemsservicen. Sammen med den enkelte opplevelse/attraksjon har vi utviklet og publisert et tyvetalls informative, forbrukerrettede presentasjoner som eksempelvis disse fra Gripen Gard og Bekkjarvik Gjestgiveri. Det er også utviklet forbrukerinnhold om flere gratisaktiviteter, som eksempelvis Dronningstien i Hardanger.

B2B-aktiviteter:
Bearbeiding av ferie og fritidsmarkedet B2B skjer i all hovedsak gjennom deltakelse på større internasjonale workshops i inn- og utland. I nært samarbeid med Visit Norway gjennomfører vi normalt også visningsturer for internasjonale turoperatører. Hovedtema i disse visningsturene er gastronomi, kultur, natur og vinteropplevelser. Vi søker å koble by og region og jobber på den måten målrettet med økt oppholdstid.

Som vanlig startet året med et høyt antall planlagte salgsaktiviteter, der deltakelse på workshopene NTW og ITB var høydepunkter. Det var også lagt opp til en rekke internasjonale visningsturer. 6 av disse fikk vi gjennomført før lock-down 12. mars:
• Visningstur for koreanske turoperatører
• Visningstur for spanske/ Italienske turoperatører
• Visningstur for danske turoperatører
• Visningstur for britiske turoperatører
• Visningstur for amerikanske turoperatører
• Visningstur for internasjonale turoperatører

I tillegg ble det avviklet en workshop som koblet medlemmene til kinesiske turoperatører og representanter for kommersielle plattformer på Hotel Norge by Scandic i januar. Også denne aktiviteten involverte en visningstur avslutningsvis. Med disse aktivitetene har vi kommet i kontakt med underkant av 60 kunder.

I tiden etter pandemien var et faktum, gjorde vi et skifte til digitale plattformer. Vi har holdt jevn kontakt med våre viktigste markeder på en rekke digitale workshops og salgsmøter
• Belgia/Nederland/ Sverige
• Italia
• Russland x2 -Moskva og St Petersburg
• Spania
• Asia
• USA -Norway in debth

NTW ble i år gjennomført på digital plattform, og vi deltok med to representanter.

Linn og Krysta

Gjennom disse aktivitetene har vi nådd rundt 500 deltakere.
Interessen for Bergensregionene er fortsatt stor. Norge står ut som et land som har håndtert krisen på en god måte, og det er høy tillit til Norge som ferieland i det internasjonale markedet. Sikkerhet og god plass ligger an til å være sterke drivere for valg av reisemål i fremtiden. Våre partnere melder om at det er stor vilje til reise så snart mulighetene ligger til rette for det. Det er også økt interesse å sette opp nye programmer i Bergen for turoperatører som har ikke hatt Norge som destinasjon før, og nå ønsker å tilpasse seg til de nye trendene i «post-corona».

Vi har holdt markedet oppdatert gjennom jevnlige nyhetsbrev i året som har gått. I tillegg har vi levert innhold til nyhetsbrev som sendes ut fra Fjord Norge.PR / Mediaservice:
En sentral oppgave for Visit Bergen er å drive aktivt media- og PR-arbeid. I 2020 ble det gjennomført både digitale og fysiske presseturer, til sammen seks i tallet. Det har i tillegg blitt gjort løpende, proaktivt PR-arbeid mot flere redaksjoner. Som følge av pandemisituasjonen har det vært jobbet mer mot lokal, regional og nasjonal presse enn det som har vært tilfelle tidligere. På nasjonalt nivå har det vært jobbet med både dagspresse og ukepresse. Dette har blant annet resultert i oppslag i Hjemmet, VG, Beregnsavisen, Se&Hør samrt i flere utenlandske publikasjoner.