Turist­informasjonen

Turistinformasjonen er «Bergensregionens vertskapssenter for kultur, opplevelser og reiseliv» og et viktig knutepunkt for hele reiselivsnæringen, Bergen som by, hele regionen, fylket og Vestlandet. Hovedoppgaven er salgsutløsende informasjon og sisteledds markedsføring av kultur-, opplevelses- og reiselivsbedrifter.

Redusert salg
Det er registrert totalt 38.430 besøkende i Turistinformasjonen i 2020. Det er en nedgang på 90,4 prosent sammenlignet med året før. Salget over disk i Turistinformasjonen sank med 91,3 prosent.

Redusert åpningstid
I Visit Bergen jobber vi for at Bergen skal være en åpen by. Det innebærer blant annet å holde åpent. På grunn av pandemisituasjonen har Turistinformasjonen dessverre vært stengt i lengre perioder:
13.03. – 14.06.: Stengt
15.06. – 03.07: Åpent mandag – fredag
04.07. – 04.10.: Åpent mandag – søndag
05.10 – 07.11.: Åpent mandag – lørdag
08.11. – 31.12: Stengt

De periodene vi har kunnet holde åpent, har åpningstidene vært redusert sammenlignet med et normalår.Omfattende digitalisering:
Som følge av offentlig omstillingstilskudd ble det høsten 2020 igangsatt et omfattende digitaliseringsprosjekt i Turistinformasjonen. Målet er å gi publikum både bedre og mer oppdatert informasjon når Turistinformasjonen kan åpne igjen. Turistinformasjonen har i hovedsak bestått av statiske informasjonsflater. Statiske løsninger legger begrensninger på hvor mye informasjon som kan vises, og den gamle løsningen la heller ikke til rette for utskifting/tilpasning av budskap ut fra årstid, værforhold og tidspunkt på døgnet.I en ny, digital løsning er det lagt til rette for et langt høyere antall informasjonsflater med mer fleksible muligheter for tilpasset innhold. Løsningen gir dessuten en bedre utforming av Turistinformasjonen gjennom tematisert informasjon i ulike deler av lokalet, slik at det blir enklere for gjestene å finne den informasjonen de er på jakt etter. I sum øker vi den totale informasjonskapasiteten slik at vi kan vise frem flere tilbud og flere aktører i hele Bergensregionen. Den digitale løsningen gjør det dessuten enkelt å variere budskap og informasjon fortløpende, slik at gjestene til enhver tid får oppdatert, relevant informasjon.